Retur

Vanliga frågor

 
Hittar du inte det du letar efter?
 
 
 
 

 

Hur returnerar jag produkten?

För service:

Ta kontakt och avtala med verkstan först. Om det finns en defekt i produkten som omfattas av garantin täcker vi frakten via returetiketten. Om det visar sig att problemet inte täcks av en garanti, måste du själv täcka fraktkostnaderna.

När du använder ångerrätten:

Köparen måste själv stå kostnaden för att returnera varorna om ångerrätten används.

Köparen kan inspektera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Det måste ändå vara möjligt att returnera varan till säljaren i liknande skick och mängd som den var när köparen fick den. Säljaren kan kräva att konsumenten kompenserar för värdeminskningen till följd av köparens hantering av varorna, vilket inte har varit nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Läs mer om ångerrätt och köpevillkor här.

Så här är vad du gör:

1. Kontakta vår kundtjänst om du vill använda ångerrätten. Vi har möjlighet att stoppa ordern tills ordern aktiveras och packas av lagret.

2. Om artikeln redan har skickats ut kan du använda den ångerrättsblankett som du fick i orderbekräftelsen.

3. Skicka sedan produkten till:

OneLife AB
Datavägen 31
436 32 Askim

 


 Vad innebär ångerrätten?

Konsumenten kan ångra köpet av varan efter reglerna i Lag(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Ångerrättslagen). Ångerrätt innebär att köparen utan grund kan returnera varan till försäljaren även om et inte är något fel på den och till trots att den inte blivit levererad.Konsumenten måste ge försäljaren besked om bruk av ångerrätten innan 14 dagar efter att varan och upplysningar om ångerrätten och ångerrättsblanketten är mottaget. 

Om köparen får ångerrättsblanketten och nödvändig information vid ett senare tillfälle än när varorna levereras, börjar annulleringsperioden att löpa från den dag då köparen mottagit den. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller en ångerrättblankett, upphör ångerrätten ändå senast ett år efter att ångerfristen ursprungligen skulle upphöra att gälla om informationen hade lämnats på föreskrivet sätt.

Besked från köparen till försäljaren om användningen av ångerrätten bör av bevismässiga skäl vara skriftlig (ångerrättsblankett, e-post, fax eller brev), och den måste innehålla information om hur köparen vill returnera varan till säljaren.

Köparen ska utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter anmälan efter att ångerrätten beviljats ​​skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren om inte försäljaren själv har erbjudit att hämta upp varorna.

Om köparen uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standardleverans som försäljaren erbjuder, ska försäljaren ändå inte betala de extra kostnader som detta medförde.

Återbetalningar ska göras utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att försäljaren underrättades om köparens beslut att utöva ångerrätten. Om inget annat uttryckligen avtalats med köparen ska återbetalningen göras med samma betalningsmedel som köparen använde. Köparen ska inte betala någon avgift till följd av återbetalningen.

Försäljaren kan hålla tillbaka återbetalningen tills varorna har mottagits, eller tills köparen har lämnat in dokumentation för att varorna har returnerats. Detta gäller inte när säljaren har erbjudit att hämta varorna.

Köparen måste bära kostnaden för att returnera varorna om ångerrätten används.

Konsumenten kan inspektera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Det måste fortfarande vara möjligt att returnera varan till försäljaren i liknande skick och mängd som den var i när kunden mottog det. Säljaren kan kräva att konsumenten kompenserar för värdeminskningen till följd av oaktsam hantering av varorna, vilket inte har varit nödvändigt för att bestämma varans art, egenskaper och funktion.

Om möjligt ska konsumenten returnera varan till säljaren i originalförpackningen. Kunden kan inte ångra inköp av varor som degenereras snabbt, varor som av hälso- eller hygienskäl inte är lämpliga för retur, eller av ljud- och videoinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen är bruten.

OBS! Några av våra artiklar är specialanpassade. I flera fall handlar det om att speciella adaptationer av motorn. Detta är att betrakta som en tjänst och faller därmed inte under vanlig ångerrätt. Det delbelopp som betalats för en sådan tjänst dras av vid återbetalning av betalningssumman.